Tarikh-tarikh penerbangan

Harga pakej tidak termasuk harga pengurusan visa dan insurans perjalanan di Arab Saudi. Tertakluk kepada terma dan syarat.

PAKEJ TAHUN 2022

TARIKH PENERBANGAN BILIK BER-5 BILIK BER-4 BILIK BER-3 BILIK BER-2

15 Feb 2022

BUKA

BAKI SEAT : 7

12Hari 10Malam

- - - RM 8490

15 Feb 2022

BUKA

BAKI SEAT : 20

12Hari 10Malam

- - - RM 7990

21 Feb 2022

BUKA

BAKI SEAT : 18

12Hari 10Malam

- - - RM 7990

21 Feb 2022

BUKA

BAKI SEAT : 3

12Hari 10Malam

- - - RM 8790

22 Feb 2022

BUKA

BAKI SEAT : 4

12Hari 10Malam

- - - RM 7990

26 Feb 2022

BUKA

BAKI SEAT : 6

12Hari 10Malam

- - - RM 8540

27 Feb 2022

BUKA

BAKI SEAT : 15

12Hari 10Malam

- - - RM 9040

07 Mar 2022

BUKA

BAKI SEAT : 15

12Hari 10Malam

- - - RM 9040

14 Mar 2022

BUKA

BAKI SEAT : 59

12Hari 10Malam

- - - RM 8490

15 Mar 2022

BUKA

BAKI SEAT : 17

12Hari 10Malam

- - - RM 8290

15 Mar 2022

BUKA

BAKI SEAT : 37

12Hari 10Malam

- - - RM 7990

16 Mar 2022

BUKA

BAKI SEAT : 25

12Hari 10Malam

- - - RM 8490

17 Mar 2022

BUKA

BAKI SEAT : 36

12Hari 10Malam

- - - RM 7990

18 Mar 2022

BUKA

BAKI SEAT : 26

12Hari 10Malam

- - - RM 8490

18 Mar 2022

BUKA

BAKI SEAT : 50

12Hari 10Malam

- - - RM 7990

19 Mar 2022

BUKA

BAKI SEAT : 7

12Hari 10Malam

- - - RM 8490

15 Feb 2022

12Hari 10 Malam

BUKA
BAKI SEAT : 7
BILIK BER-5
-
BILIK BER-4
-
BILIK BER-3
-
BILIK BER-2
RM 8490

15 Feb 2022

12Hari 10 Malam

BUKA
BAKI SEAT : 20
BILIK BER-5
-
BILIK BER-4
-
BILIK BER-3
-
BILIK BER-2
RM 7990

21 Feb 2022

12Hari 10 Malam

BUKA
BAKI SEAT : 18
BILIK BER-5
-
BILIK BER-4
-
BILIK BER-3
-
BILIK BER-2
RM 7990

21 Feb 2022

12Hari 10 Malam

BUKA
BAKI SEAT : 3
BILIK BER-5
-
BILIK BER-4
-
BILIK BER-3
-
BILIK BER-2
RM 8790

22 Feb 2022

12Hari 10 Malam

BUKA
BAKI SEAT : 4
BILIK BER-5
-
BILIK BER-4
-
BILIK BER-3
-
BILIK BER-2
RM 7990

26 Feb 2022

12Hari 10 Malam

BUKA
BAKI SEAT : 6
BILIK BER-5
-
BILIK BER-4
-
BILIK BER-3
-
BILIK BER-2
RM 8540

27 Feb 2022

12Hari 10 Malam

BUKA
BAKI SEAT : 15
BILIK BER-5
-
BILIK BER-4
-
BILIK BER-3
-
BILIK BER-2
RM 9040

07 Mar 2022

12Hari 10 Malam

BUKA
BAKI SEAT : 15
BILIK BER-5
-
BILIK BER-4
-
BILIK BER-3
-
BILIK BER-2
RM 9040

14 Mar 2022

12Hari 10 Malam

BUKA
BAKI SEAT : 59
BILIK BER-5
-
BILIK BER-4
-
BILIK BER-3
-
BILIK BER-2
RM 8490

15 Mar 2022

12Hari 10 Malam

BUKA
BAKI SEAT : 17
BILIK BER-5
-
BILIK BER-4
-
BILIK BER-3
-
BILIK BER-2
RM 8290

15 Mar 2022

12Hari 10 Malam

BUKA
BAKI SEAT : 37
BILIK BER-5
-
BILIK BER-4
-
BILIK BER-3
-
BILIK BER-2
RM 7990

16 Mar 2022

12Hari 10 Malam

BUKA
BAKI SEAT : 25
BILIK BER-5
-
BILIK BER-4
-
BILIK BER-3
-
BILIK BER-2
RM 8490

17 Mar 2022

12Hari 10 Malam

BUKA
BAKI SEAT : 36
BILIK BER-5
-
BILIK BER-4
-
BILIK BER-3
-
BILIK BER-2
RM 7990

18 Mar 2022

12Hari 10 Malam

BUKA
BAKI SEAT : 26
BILIK BER-5
-
BILIK BER-4
-
BILIK BER-3
-
BILIK BER-2
RM 8490

18 Mar 2022

12Hari 10 Malam

BUKA
BAKI SEAT : 50
BILIK BER-5
-
BILIK BER-4
-
BILIK BER-3
-
BILIK BER-2
RM 7990

19 Mar 2022

12Hari 10 Malam

BUKA
BAKI SEAT : 7
BILIK BER-5
-
BILIK BER-4
-
BILIK BER-3
-
BILIK BER-2
RM 8490